Mobiliteit

Lokale overheden staan voor een scala aan uitdagingen op mobiliteitsgebied. Hoe zorgen we ervoor dat elke weggebruiker op een eerlijke manier ruimte krijgt in het openbaar domein? En belangrijker nog, hoe kunnen we dit realiseren op een manier die breed gedragen wordt? Het plannen van mobiliteit draait om het maken van slimme keuzes om gewenst reisgedrag te bevorderen.

Steden en gemeenten moeten zich actief voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het vergroenen en verbeteren van de levenskwaliteit in buurten wordt steeds urgenter, terwijl de overgang van autoverkeer naar fietsen en openbaar vervoer onontbeerlijk is geworden. Als onderdeel van de Blue Deal moeten we streven naar het ontharden van het publieke domein waar dit mogelijk is. Het stimuleren van langzaam verkeer en het creëren van veilige woon-, school- en leefomgevingen blijven van cruciaal belang.

Is uw gemeente geconfronteerd met mobiliteitskwesties? Onze deskundige projectconsultants staan paraat om deze problemen aan te pakken. We begeleiden bij de ontwikkeling van mobiliteitsplannen en effectenrapportages, houden projecten nauwlettend in de gaten en bieden individueel advies over mobiliteit bij vergunningsaanvragen. Met onze gerichte aanpak helpen we uw gemeente om doeltreffende en duurzame mobiliteitsoplossingen te realiseren.

Heeft u nood aan nieuw talent en wens je SkillSourcing hiervoor in te schakelen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen asap contact met jou op! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.