Ruimtelijke planning

SkillSourcing biedt doelgerichte hulp aan lokale besturen bij het uitvoeren van ruimtelijke initiatieven. Onze specialisten werken met u samen om toekomstgerichte ruimtelijke plannen te realiseren en om te zetten in praktische en haalbare projecten.

Het ruimtelijke beleid in Vlaanderen ondergaat grote veranderingen. De focus ligt op de ontwikkeling van duurzame, klimaatbestendige, goed toegankelijke en levensloopbestendige stedelijke gebieden. Dit brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor steden en dorpen, zonder dat de kwaliteit van de stedenbouw mag verminderen. SkillSourcing biedt lokale besturen projectmatige ondersteuning bij deze overgang. Onze deskundigen werken nauw samen met beleidsmakers om een heldere toekomstvisie te ontwikkelen en deze om te zetten in concrete, uitvoerbare projecten.

Onze ruimtelijke planners zijn partners van de afdeling omgeving/planning en het bestuur. Door het aanbieden van een gespecialiseerde gesprekspartner die tijd kan vrijmaken voor zorgvuldige opvolging, verbeteren we de kwaliteit van deze planningsprocessen en zorgen we ervoor dat lokale visies en prioriteiten worden behouden.

SkillSourcing biedt projectmatige ondersteuning aan lokale besturen, begeleidt specifieke projecten en helpt gemeenten bij het uitvoeren van hun ruimtelijk beleid.

Heeft u nood aan nieuw talent en wens je SkillSourcing hiervoor in te schakelen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen asap contact met jou op! 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.